Privacyverklaring

Persoonlijke informatie wordt niet verkocht of doorgespeeld aan derden
Persoonsgegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiekelijk toegankelijke database
Transactiegegevens worden versleuteld naar onze database verstuurd
Uw e-mailadres wordt slechts gebruikt om relevante orderinformatie te sturen
Meerval.shop stuurt u alleen aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere circulaires na uw uitdrukkelijke toestemming
Als u geen berichten meer wenst te ontvangen van Meerval.shop, dan kunt u uzelf te allen tijde uitschrijven. Wij sturen u dan geen mailings meer. Om u af te melden klikt u op de afmeldlink onderin de mailing
Meerval.shop bezit duidelijke en transparante algemene voorwaarden
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw ip-adres en niet uw e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:
– uw domeinnaam maar niet uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze webpagina
– uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
– uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
– de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd heeft om naar onze site te gaan
– alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt
– alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of siteregistratie)

Bovenstaande informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.
Bescherming persoonsgegevens
Al uw geregistreerde gegevens worden vertrouwelijk en beveiligd opgeslagen op onze beveiligde server.Meerval.shop houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) ziet er persoonlijk op toe dat persoonsgegevens volgens de wetgeving worden gebruikt en uw privacy ook in de toekomst gewaarborgd blijft.

Recht op inzage
Als betrokkene heeft u het recht inzage te verkrijgen in uw geregistreerde gegevens en het gebruik daarvan door Meerval.shop.
Recht op correctie

Op basis van de inzage in uw gegevens kunt u ons verzoeken de gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Dat kan als u gegevens die Meerval.shop gebruikt, feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake doende zijn voor het doel of de doeleinden van de verwerking.

Afdrukken

Webshop gemaakt met EasyWebshop